Dimple piercing - Xỏ khuyên má Quận 1 - Tú Watercolor - Xỏ khuyên 20 Nguyễn Văn Gai. p Đakao. Q1. Saigon 0919669603