Nipple piercing - Xỏ khuyên núm vú Quận 1 - Tú Watercolor - Xỏ khuyên 20 Nguyễn Văn Gai. p Đakao. Q1. Saigon 0919669603